VYŠEART

Digitální galerie na Vyšehradě. Propojujeme tvorbu studentů vysokých uměleckých škol v Praze (AVU, HAMU, UMPRUM), kteří vzájemnou spoluprací reagují na genia loci Vyšehradu. Díla budou k prohlédnutí přímo v parku pomocí QR kódů.

© 2018 by Magdalena.