MAGDALENA_Ochmanova.jpeg

SÓLOVÝ

KLAVÍR & VÝUKA KLAVÍRU

V roce 2016 jsem absolvovala Pražskou konzervatoř u klavíristy a skladatele Adama Skoumala. V průběhu studijních let jsem sbírala “řemeslnou” inspiraci u mnoho zajímavých osobností jako jsou například Avedis Kouyoumdjian, Victor Goldberg, Jan Novotný, Zdeněk Páleníček a další. Momentálně studuji na Akademii múzických umění v Praze ve třídě prof. Borise Krajného.

 

Výuce klavíru se věnuji od roku 2014. Nejmilejším vyučovacím jazykem je čeština a angličtina (ve výjimečném případě je možná i francouzština). Nejvíce zkušeností jsem zatím nasbírala ve výuce dětí od 5 let, ale nebráním se jakékoliv věkové kategorii. :-)

 

Jako učitel jsem si vědoma své obrovské zodpovědnosti, se kterou se snažím opatrně nakládat. V hodinách klavíru se soustředím na to, abych dítěti pomohla hledat jeho vlastní cestu a vyjádření skrz umění. Snažím se žáky rozvíjet nejdříve jako lidské bytosti, dále jako muzikanty, a pak jako odborníky svého oboru.

 

Jako malá klavíristka jsem vyhrála několik mezinárodních a národních hudebních soutěží, ale postupem času jsem si uvědomila, že hudbu a umění chápu jinak a  jinde než na soutěžních a koncertních pódiích. Samozřejmě, že soutěže mohou posloužit jako výborný “deadline” pro malé i velké klavíristy, ale v tom honění se za výsledkem se nesmí zapomínat na to nejdůležitější a to je hledání toho skutečného tvořivého procesu, který je v každém z nás.

B. Smetana: Hulán + Slavnost českých venkovanů